Vi tilbyder hypnosebehandling især til at afhjælpe vedvarende/kroniske smertetilstande.

Nyere forskning viser at hypnose kan mindske aktiviteten i de hjerneområder som smerteoplevelsen aktiverer, og dermed mindske smerteoplevelsen. Nogle personer kan blive helt smertefri efter hypnosebehandling. Hos andre kan hypnosen ikke fjerne smerten, men kan give smertelindring og større livskvalitet.

Hypnose er er et godt værktøj i smertebehandlingen. Du skal være motiveret og indstillet på, at der som regel skal arbejdes vedholdende før resultatet viser sig.

Gammel tradition
Hypnose har været kendt gennem flere tusinde år. Blandt de gamle grækere og ægyptere kendte og brugte man trancetilstande ved problemer af fysisk eller psykisk karakter.

I dag er der flere og flere, der erkender, at sindet har en meget stor indflydelse på vores fysiske og psykiske velvære. Og da underbevidstheden ikke kan bearbejdes i almindelig vågen tilstand, men kun i en trancetilstand, så er hypnosen hastigt på vej til at blive en af de dominerende terapeutiske metoder i verden i dag.

Et samarbejde med det ubevidste sind er ofte nødvendigt for at skabe forandringer i sindet, da det ubevidste sind blokerer for forandringer, hvis det ikke kan acceptere dem. Hypnose er en teknik, der målrettet skaber forbindelse til det ubevidste sind. Dermed giver hypnose meget større muligheder for at skabe forandringer end f.eks. samtaleterapi.

Moderne hypnose er langt mere terapeutisk end den klassiske hypnose. Man har en indledende samtale med klienten om problem og mål, og derefter tilpasses hypnosen til den individuelle klient og dens ressourcer. Deraf navnet hypnoterapi.

Med den moderne hypnose kan alle mennesker hypnotiseres