Vi tilbyder hypnosebehandling især til at afhjælpe vedvarende/kroniske smertetilstande.

Nyere forskning viser at hypnose kan mindske aktiviteten i de hjerneområder som smerteoplevelsen aktiverer, og dermed mindske smerteoplevelsen. Nogle personer kan blive helt smertefri efter hypnosebehandling. Hos andre kan hypnosen ikke fjerne smerten, men kan give smertelindring og større livskvalitet.

Hypnose er er et godt værktøj i smertebehandlingen. Du skal være motiveret og indstillet på, at der som regel skal arbejdes vedholdende før resultatet viser sig.

Gammel tradition
Hypnose har været kendt gennem flere tusinde år. Blandt de gamle grækere og ægyptere kendte og brugte man trancetilstande ved problemer af fysisk eller psykisk karakter.

I dag er der flere og flere, der erkender, at sindet har en meget stor indflydelse på vores fysiske og psykiske velvære. Og da underbevidstheden ikke kan bearbejdes i almindelig vågen tilstand, men kun i en trancetilstand, så er hypnosen hastigt på vej til at blive en af de dominerende terapeutiske metoder i verden i dag.

Et samarbejde med det ubevidste sind er ofte nødvendigt for at skabe forandringer i sindet, da det ubevidste sind blokerer for forandringer, hvis det ikke kan acceptere dem. Hypnose er en teknik, der målrettet skaber forbindelse til det ubevidste sind. Dermed giver hypnose meget større muligheder for at skabe forandringer end f.eks. samtaleterapi.

Moderne hypnose er langt mere terapeutisk end den klassiske hypnose. Man har en indledende samtale med klienten om problem og mål, og derefter tilpasses hypnosen til den individuelle klient og dens ressourcer. Deraf navnet hypnoterapi.

Med den moderne hypnose kan alle mennesker hypnotiseres

 

Telefon-konsultation

Vi er glade for nu at kunne tilbyde alle patienter telefon-konsultationer.

Gennem telefon og mail kan du som patient i et afbrudt behandlingsforløb, eller med akutte og nye problematikker, få hjælp af din fysioterapeut. Nye patienter kan ligeledes få vejledning af en fysioterapeut.

Vi glæder os til at kunne vejlede dig om træning, og om hvad der er vigtigt at være opmærksom på for dig og din problematik i denne periode. Således er vi klar ved telefonen med svar på sundhedsfaglige spørgsmål.

Gratis for alle under den vederlagsfri ordning
Telefonkonsultation for patienter under den vederlagsfri ordning er uden omkostning for patienten.

Vi kan kontaktes på telefon 7554 0622

Pris for alle andre
Taksten for øvrige patienter for telefon-konsultation er 151,75 kr.

Patienter med helbredskort skal betale et mindre beløb i henhold til deres almindelige procentsats. Nordic Netcare har meldt ud, at de ligeledes dækker for telefon-konsultationer.

Stadig lukket

I henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer har vi stadig LUKKET for al ikke-kritisk behandling og genoptræning på klinikken.

Er du i tvivl om, du kunne være omfattet af muligheden for kritisk behandling, beder vi venligst om, at din læge vurderer dette, og indskriver det i din henvisning til fysioterapi, så vi kan være helt sikre på, at vi holder os indenfor Sundhedsstyrelses retningslinjer.

Vi glæder os meget til at den nuværende situation normaliseres, og tager selvfølgelig kontakt til alle vores aktive patienter, når vi får grønt lys til at gå i gang med at behandle igen.

Pas på Jer selv og hinanden .

Kærlig hilsen
Byens Fysioterapi