NLP er en moderne psykologiform, der kan hjælpe dig til at finde og bruge de ressourcer, som du er i besiddelse af, men måske ikke anvender.

Indenfor NLP beskæftiger vi os med sammenhængen mellem tanker (neuro) og sprog (lingvistik). Det handler om hvordan vores tanker udtrykkes gennem vores ord, men også om hvordan vi kan påvirke egne tankemønstre i en positiv retning gennem bevidsthed om vores ordvalg.

NLP er et værktøj til forandring, personlig udvikling, kommunikation og indsigt i menneskesindets processer.

NLP psykologien er anderledes end anden psykologi, da NLP studerer mennesker, der er dygtige og velfungerende.

Når man vil forbedre en maskine, der fungerer dårligt, så studerer man ikke en anden, der også fungerer dårligt, man studerer en, der fungerer godt.

NLP psykologi fokuserer på målet og de ressourcer, der skal til for at nå målet.

VI STARTER OP IGEN !

Du er velkommen til at kontakte os på:

Telefon 7554 0622

Vi er nu på vej til normal aktivitet - under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

For dig som patient betyder det, at du udelukkende kan komme på klinikken efter forudgående telefonisk aftale med os.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Kærlig hilsen
Byens Fysioterapi