Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med sundhedsfaglig behandling

Du kan læse mere om patientklager på Styrelsen for patientklagers hjemmeside 

På siden kan du blandt andet:

  • se en kort video om klageprocessen
  • læse hvad du kan klage over og hvordan du klager
  • læse om muligheder for dialog
  • finde kontaktdetaljer på patientvejledere
  • se forældelsesfrister

Indsend klage
Du kan indsende klage over sundhedsfaglig behandling på denne side