En akkreditering er en kvalitetsvurdering, hvor et anerkendt organ vurderer, hvorvidt en aktivitet, ydelse eller institution lever op til et sæt af fælles standarder.

Akkrediteringen sker efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), som er baseret på et fælles vurderingsgrundlag i form af 14 standarder målrettet fysioterapipraksis. Formålet er at understøtte og udvikle den faglige, den patientoplevede og den organisatoriske kvalitet.

Læs mere
Her kan du læse mere om akkreditering af fysioterapeuter

 

certifikat byens fysioterapi

Akkrediteringen er gældende for hele klinikken og alle behandlere.