Byens fys 2017 christian 3

Uddannelse 
2006 -2010  Uddannet fysioterapeut på University College Vest, Esbjerg 
2005-2006  Kemi på VUC, Kolding 
2000-2003  HHX på IBC Kolding – matematisk linje 

 Erhvervserfaring 
2010-  Fysioterapeut, Byens fysioterapi Kolding
2005-2006  Pædagogmedhjælper, Junghansvej Børnehave, Kolding 
2003-2005  Lagermedarbejder FJ-pack Kolding 
  
Kurser
Cervikalcolumna og den cervikothorakale-overgang
Correction Academy - Skulder, Albue og hånd kursus
Correction Academy - Introduction kursus Mulligang (MWM)
Mulligan upper og lower qaudrant
Muskulo-Skelatal Ostepati til SI-led, columna, costae og occiput.

Sprog 
Engelsk - Flydende i skrift og tale 
Tysk - Grundlæggende tale