Formålet med vederlagsfri fysioterapi er at give patienter med svært fysisk handicap, hvor hjælpemidler eller hjælp i hjemmet er nødvendigt, adgang til fysioterapi for at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner.

Vederlagsfri fysioterapi henvender sig ligeledes til patienter, som har en funktionsnedsættelse som følge af

  • Medfødte eller arvelige lidelser
  • Erhvervede neurologiske lidelser
  • Fysiske handicap som følge efter ulykke
  • Nedsættelse af led og / eller muskelfunktion som følge efter inflammatoriske gigtsygdomme
  • Tilstanden skal være varig, mindst 5 år.

Patienter under den vederlagsfri ordning har på samme måde som patienter under den almindelige ordning ret til at vælge hvilken fysioterapeut med overenskomst med sygesikringen, de ønsker at modtage behandling hos.